Seferihisar '' Yava ehir ''
Yava ehir mi ? Yava Zehir mi ? Zeytinya覺n覺n bir g覺da maddesi olduu d羹羹n羹l羹rse yap覺lan 羹retim ve sat覺 koullar覺na uyulmamas覺 sal覺k yerine zarar m覺 getiriyor ?

12.05.2016 12:32:20    Yaz覺ma balarken iki ayr覺 resmi web sitesinden yaz覺lar paylamak istiyorum.

 

http://dogaaskina.org/orhanli-tasbaski-zeytinyagi/

Bu ekilde geleneksel yöntemlerle ürettiimiz zeytinlerimizi tabask覺 tekniiyle s覺k覺yoruz ve zeytinya覺m覺z覺 üretiyoruz. Tabask覺 esnas覺nda zeytin yakla覺k 30 dakika süreyle eziliyor ve zeytinin içerisinde bulunan yak覺c覺 tatlar覺n bu ilem s覺ras覺nda uzaklamas覺 salan覺yor.

http://seferihisar.bel.tr/seferihisar-da-yavas-zeytinyag-doenemi-baslad/

Tabask覺 esnas覺nda zeytin yakla覺k 30 dakika süreyle eziliyor ve içerisinde bulunan yak覺c覺 tatlar覺n bu ilem s覺ras覺nda uzaklamas覺 salan覺yor. Bu nedenle tabask覺 zeytinya覺 son derece farkl覺 bir aroma ve esiz bir lezzete sahip.

 

    Yukar覺daki aç覺klamalara bakt覺覺m覺zda as覺l ad覺 ta k覺r覺c覺 olan ta deirmenlerde zeytinlerin çekirdekleri ile beraber k覺r覺larak zeytin hamuru haline getirilmesi ve k覺l keçeler aras覺na al覺nan bu hamurun preslenerek zeytinya覺 elde edilmesi ilemine '' Ta Bask覺 '' deniliyor ve bir çok markan覺n etiketinde de görebiliyoruz. Zeytinya覺 etiketleme tebliine bakt覺覺n覺zda üzerine bu gibi Ta bask覺 , ilk ya, çi ya,torba ya覺, ayak ya覺, burun ya覺, zeytin sütü gibi ibareler yazmak kanunen yasak olup tüketiciyi aldatmak ad覺na yeni pazarlama yöntemleri aras覺na girmitir.

    Yaz覺n覺n as覺l konusuna dönecek olursak ; zeytin meyvesinin 30 dakika ta deirmende oksijene maruz kalarak k覺r覺lmas覺n覺, ac覺l覺k ve yak覺c覺l覺覺n giderilmesini , posan覺n tamamen ayr覺t覺r覺lamad覺覺 içinde içerisinde kalan karasu kokusunun ho bir kokuya benzetilerek yava zeytinya覺 ad覺 alt覺nda kusurlu zeytinya覺 üretimine kap覺 aç覺lmas覺 ne derece dorudur ? 

    Dünya üzerinde yap覺lan bilimsel arat覺rmalar sonucunda oksijenle temas eden zeytin hamurunun karararak oksidasyona maruz kald覺覺n覺 ve '' Rancid '' kusurunun olutuu raporlara yans覺m覺t覺r. Üstelik bu analiz raporlar覺nda hava ile temas eden zeytin hamuru ve elde edilen zeytinya覺nda sal覺k bileenlerinin zay覺flad覺覺 anla覺lm覺t覺r. Özellikle zeytinya覺nda aranan ac覺l覺k ve yak覺c覺l覺k burada istenmemektedir. 

    Bilimsel arat覺rmalar覺n en büyük sonucu zeytinya覺nda bulunan '' Oleuropin '' maddesinin zeytin meyvesinde ve zeytin aac覺 yapra覺nda bol miktarda bulunduu ayn覺 zamanda  antioksidan özellie sahip olduu kan覺tlanm覺t覺r. Oleuropein zeytinya覺na ac覺l覺k veren maddedir, siz bunu elde edeceiniz yadan uzaklat覺r覺san覺z, hem elde edilen ya覺n çabucak oksitlenmesine sebep olarak ya覺n raf ömrünü k覺salt覺rs覺n覺z, hemde vücudunuza ald覺覺n覺zda sal覺k etkilerinden faydalanamazs覺n覺z. Ayr覺ca yine zeytin meyvesinde bulunan ''Oleocanhtal'' maddesinin yaa geçmesi ya覺n yak覺c覺l覺覺 ile doru orant覺l覺d覺r, ne kadar yak覺c覺 ya o kadar sal覺k demektir. Boaz覺n yanmas覺na sebep olan madde olan oleocanthal doal ar覺 kesicidir. Bu maddeleri yadan uzaklat覺r覺rak sal覺kl覺 bir üretim yapmaktan söz edilemez.

Üstelik ta deirmenlerin temizliinin hiç yap覺lmad覺覺ndan talar覺n dileri aras覺nda kalan zeytin hamurunun mayalanarak (ekiyerek) kötü kokulara neden olduuda bilinmektedir. Böylesine sal覺k ve hijyen koullar覺ndan uzak üretilen yalar覺n yine Seferihisar pazar覺nda belediye öncülüünde , g覺da tar覺m ve hayvanc覺l覺k bakanl覺覺 denetiminden uzak saydam renkli ambalajlarda ve  pet ielerde günein alt覺nda sergilenerek sat覺lmas覺na ne demeli ?

 

    Pet ielerin bileiminde bulunan '' ftalat '' ad覺ndaki maddenin zeytinya覺n覺n ya asitleri taraf覺ndan çözüldüünü biliyor muydunuz ? Teknoloji aya覺n覺zda internet üzerinde yukar覺da sayd覺覺m bilenleri ve ftalat'覺 arad覺覺n覺zda kar覺n覺za ç覺kan sonuçlara siz de çok a覺racaks覺n覺z. Zeytinya覺 tükettiimiz halde kanser vakalar覺ndaki art覺覺n nedeni son y覺llarda g覺dada kullan覺lan petler olduunu örendiinizde umar覺m art覺k bu ambalajlardan uzak durursunuz. 

    Yava zeytinya覺 ad覺 alt覺nda kusurlu üretim yap覺lmas覺na kar覺 olduumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Doaya sayg覺l覺 olmak her bireyin ve toplumun görevi olmal覺d覺r, ancak sayg覺 boyutunu a覺p sal覺ks覺z tüketime kap覺 aç覺lmas覺n覺n ne derece doru olduunu sorgulaman覺z覺 rica ediyorum.

     Seferihisar'da kurulan pazar yeri sal覺k ve hijyen aç覺s覺ndan denetime tabi tutulmamaktad覺r. Burada zeytinyal覺 ürünler ad覺 alt覺nda sat覺lan börekler,ev yemekleri, dolmalar,sarmalar, k覺zartmalar覺n tamam覺 ayçiçek, kanola vs yalar ile yap覺lmaktad覺r. Lokantalarda bile gerçek budur, zeytinya覺 ile piirdiinizde dolaba konulan mezelerde donaca覺ndan görselliin bozulmas覺 istenmez. Pazar yerinde piirilen g覺dalarda da zeytinya覺 kusurlu olduundan (kötü koku) kullan覺lmaz ancak pet ielerde s覺cak alt覺nda sat覺l覺r.

    Seferihisar'da yap覺lan ve gelenek haline getirilmeye çal覺覺lan yava ehir veya yava zeytinya覺na kar覺 olmad覺覺m覺 bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yaz覺dan böyle sonuç ç覺karmaya çal覺anlar olacakt覺r. Etkinlikler turizmi canland覺ran ve yap覺ld覺覺 yöreye ekonomik katk覺lar vererek bölge insan覺n覺n kazançl覺 ç覺kmas覺n覺 ve yöresel kültürel farkl覺l覺klar覺n dier bireylere öretilmesini salayan yap覺lard覺r. Doru yap覺ld覺覺nda kazan覺mlar覺da doru olur, yoksa yava zeytinya覺 ad覺 alt覺nda kusurlu üretimleri doruymu gibi göstermek, ürünlerin sal覺k ve hijyen koullar覺ndan uzak üretimi ve sat覺覺 faydadan çok zarar getirir.

    Zeytinya覺 bir g覺da maddesi ve sal覺kt覺r;  markal覺 , uygun ambalajlarda , üretiminin takip edilebildii, iletmesinin denetlenebildii, ç覺kan ürünlerinde kimyasal ve duyusal analizlerinin yap覺lmas覺 ile ön plana ç覺kar覺larak pazarlanmas覺 gerektiini unutmayal覺m.

Serdar Öçten ÜNSAL / Zeytinya覺 Tad覺m Uzman覺