H襤ZMET M襤 , HEZ襤MET M襤? YOKSA BALIK HAFIZALI OLMAK MI SORUNUMUZ ?
TAR襤 ZEYT襤N VE ZEYT襤NYAI B襤RL襤襤, ULUSAL ZEYT襤N VE ZEYT襤NYAI KONSEY襤, YEN襤 ASIR GAZETES襤 VE DEULCOM INTERNATIONAL 襤B襤RL襤襤 襤LE BYK E襤T襤M H襤ZMET襤!

23.11.2017 13:20:34  Bir kaç gün önce deerli bir arkada覺m arad覺 , yeni bir dergi çal覺mas覺 olduunu ve orada zeytinya覺 ile ege bölgesini anlatan yaz覺ya ihtiyaç duyduunu söyledi. Eski defterleri kar覺t覺r覺rken kar覺ma medyada olay olarak lanse edilen ,sektörde eleman aç覺覺n覺 kapatacak bir eitim ile ilgili 2009 y覺l覺nda yazd覺覺m yaz覺ya rastlad覺m.

Bal覺k haf覺zal覺 bir toplum olduumuz için çabuk unutuyoruz ve hesap sorma al覺kanl覺覺m覺z yok !

2009 tarihli yaz覺n覺n linkini de buraya b覺rak覺yorum ki merak eden t覺klay覺p okusun da sonra bu yaz覺 ne demesin.

(http://zeytince-zeytindost.blogspot.com.tr/2009/ ) '' Ayd覺n havas覺 '' bal覺kl覺 yaz覺m.

 

“Zeytinya覺 Tad覺m Uzman覺 Yetitirme Program覺” 
  
150 milyon civar覺nda zeytin aac覺 bulunan Türkiye, dünya zeytinya覺 üretiminde 5'inci s覺rada bulunuyor. Zeytinya覺 üretiminde teknolojinin gelimesi ile birlikte kalitenin artmas覺, sektörde tad覺m uzman覺 ihtiyac覺n覺 beraberinde getiridi. 
Yetkililer piyasada zeytinya覺 tad覺mc覺s覺n覺n (tad覺m panelisti) sektörde yok denecek kadar az olduundan ikayet ediyor. Bu ihtiyac覺 kar覺lamak üzere ülkemizin dört dev kuruluu bir araya geldi. Ulusal Zeytin ve Zeytinya覺 Konseyi’nin onay覺 ve desteiyle Tari Zeytin ve Zeytinya覺 Birlii’nin tesislerinde ve Tari uzmanlar覺nca verilecek 2 günlük eitim Yeni As覺r medya grubunun bas覺n sponsorluunda gerçekletirilecek. Organizasyonu ise Deulcom International üstleniyor. 
  
NEDEN ÖNEML襤 
- Avrupa Birlii’ne uyum süreci ve-d覺 pazar bask覺s覺 nedeniyle tad覺m analizleri teblilere girmesi tad覺m uzmanlar覺n覺 zorunlu k覺l覺yor. 
- Önümüzdeki y覺llarda y覺llarda tüm dünyada olduu gibi ülkemizde de zeytinya覺 üretim miktar覺 çok h覺zl覺 bir ekilde art覺 gösterecek. Bu nedenle kaliteli zeytinya覺 üretmek daha da önem kazanacak. Tad覺m eitimini alm覺 olan bir kii, zeytinya覺n覺n tad覺na bakarak, zeytinin cinsinden, üretimde kullan覺lan ekipman覺n özelliklerine, ya覺n saklama koullar覺ndan ambalaj hatalar覺na kadar her türlü konuda bilgi sahibi olabilmektedir. Bu özellikler de üretim aamas覺nda yap覺lan tüm hatalar覺 anlayarak minimuma indirilmesini salar. 
- Kurulular覺n bu eitimleri almas覺 zamanla tüm üretim hatalar覺n覺 s覺f覺ra indirecek ve ülkemizde daha kaliteli yalar覺n üretimine olanak salayacakt覺r. 
  
NE KAZANDIRACAK? 
- Bu iki günlük eitimde zeytinya覺 tad覺m uzmanl覺覺n覺n temel bilgilerini alacak ve pratik yapma olana覺 bulacaks覺n覺z. 
- Tari, UZZK, Yeni As覺r ve Deulcom onayl覺 bir kat覺l覺m belgesine sahip olacaks覺n覺z. 
- Bu eitim sonunda yetenekli olan kursiyerlere özel sektörde k覺sa süreli i deneyimi kazanma ans覺 tan覺nacak. 
- Yepyeni bir kariyere ad覺m atm覺 olacaks覺n覺z. 

  
K襤MLER KATILAB襤L襤R? 
-         Zeytinya覺 sektöründe çal覺anlardan ev han覺mlar覺na, örencilerden gurme ve aç覺lara, g覺da ve kimya mühendislerinden damak zevkine inanan tüm okurlar覺m覺z kat覺labilir. 

  

NASIL BAVURACAKSINIZ? 
DEULCOM INTERNATIONAL 
Konak Pier Kar覺s覺 No: 34 Konak 襤zmir 
TEL: 0232 483 33 79 
E-MAIL: [hidden email] 
  
………………………………………………………………………………................ 

E襤T襤M 襤Ç襤N NE DED襤LER… 
  
Ulusal Zeytin ve Zeytinya覺 Konseyi Bakan覺                  Dr. Mustafa Tan: 
“Zeytinya覺 kültürünün gelimesine katk覺 koyacak olan bu tür projeleri destekliyoruz. Tari uzmanl覺覺yla verilecek olan bu eitimlerin baar覺l覺 olaca覺na inan覺yoruz.” 

  
  
…………………………………………………………………………………………. 
  
Tari Zeytin ve Zeytinya覺 Birlii Yönetim Kurulu Bakan覺    Cahit Çetin: 
“Kutsal bir ürün olarak kabul ettiimiz zeytinya覺n覺n ülkemizde daha iyi tan覺nmas覺, gelimesi ve tüketicinin bilinçlenmesi ad覺na bu önemli projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kutsal ürünü daha iyi tan覺mak isteyen herkesi tesislerimize bekliyoruz.” 

……………………………………………………………………... 
  
Yeni As覺r Gazetesi Genel Yay覺n Yönetmeni ebnem Bursal覺: 
“Toplumsal geliime önayak olmak isteyen gazetemiz böyle bir projenin orta覺 olmaktan gurur duymaktad覺r. Kriz döneminde ve isizliin artt覺覺 bir ortamda insanlara h覺zla gelien zeytinya覺 sektöründe bir kariyer f覺rsat覺 sunmak bizi ayr覺ca mutlu ediyor.” 

……………………………………………………………………………………… 
Deulcom International Yönetim Kurulu Bakan覺 Baybars Altunta: 
“Zeytinya覺 gelecek vadeden bir sektör ve yetimi elemana olan ihtiyaç da giderek art覺yor. Böyle bir alanda i bulup çal覺mak ve geleceine ekil vermek isteyenler için büyük bir imkan yaratm覺 olduk.” 

 

 

   2009 Y覺l覺 haziran ay覺 balar覺nda Yeni As覺r gazetesi ve medya ilanlar覺 ile bas覺na tan覺t覺lan TAR襤 ve UZZK taraf覺ndan desteklenen yukar覺daki zeytinya覺 tad覺m eitimini baar覺 ile bitiren 2 kii TAR襤 襤zmir zeytinya覺 laboratuvar覺nda ie balayacakt覺 !  

   Üzerinden 7 y覺l gibi bir süre geçmesine ramen sektörün ihtiyac覺 bu eitimden faydalanm覺 olan duyusal analiz panelistleri nerede hangi sektörde çal覺覺yorlar ?

Tari zeytinya覺 duyusal analiz laboratuvarlar覺nda çal覺maya balayacak 2 kii halen çal覺makta m覺d覺r,yoksa hiç ie al覺nmam覺lar m覺d覺r?

K覺sa süreli i deneyimi yaayan kursiyerlerin sgk girileri yap覺lm覺 m覺d覺r?

Biz yapar覺z olur mant覺覺 ile hareket eden sektör çat覺s覺n覺n  kiremitleri bunun hesab覺n覺 vermiler midir,  ald覺klar覺 eitim bedelleri yanlar覺na kar m覺 kalm覺t覺r ?

Her zaman ki gibi susup, insanlar覺n akl覺 ile dalga geçip  su s覺zd覺rmaya devam m覺 edeceklerdir ?

 

Basit bir cümle ile konunun muhataplar覺 hayatta iken lütfen bir aç覺klama yaparlarsa sektör ad覺na vicdan覺m覺z覺n rahatlamas覺na yard覺mc覺 olacaklard覺r diye seviniyorum.

 

 Serdar Öçten ÜNSAL