ZEYT襤NYAINA YOLCULUK 2018
17 UBAT 2018 ZEYT襤NYAINA YOLCULUK - Zeytinya覺 duyusal analiz (tad覺m) eitimi program覺 襤stanbul'da yap覺ld覺.

27.02.2018 19:48:2917 ubat 2018 tarihinde Peak Otel 襤stanbul'da Serdar Öçten ÜNSAL ile Zeytinya覺na Yolculuk - zeytinya覺 duyusal analiz (tad覺m) eitimi program覺 ile 43 kiiden oluan kat覺l覺mc覺larla birlikte  zeytinden zeytinya覺na uzanan bir yolculuk yap覺ld覺.

Yolculua balarken zeytin aac覺n覺n tarihinden balayarak , ülkemizde bulunan zeytin çeitleri, fidan dikimi ile bölgelere göre çeitler anlat覺larak kat覺l覺mc覺lar覺n zeytin meyvesinin zeytinya覺 üzerindeki etkisi belirtildi.

Hasat zaman覺 , hasat makineleri görseller ve videolar eliinde desteklenerek hasat eklinin zeytinya覺 üretimindeki yerinin ne kadar önemli olduu belirtildi.

 

Zeytinya覺 üretim prosesinin detaylar覺 ile anlat覺lmas覺n覺n ard覺ndan öleden sonraki programda kat覺l覺mc覺lara zeytinya覺 numuneleri tad覺m覺 yapt覺r覺larak, koku çark覺nda koku kar覺l覺klar覺 bulmalar覺 istendi. Olumlu ve olumsuz özellikleri bar覺nd覺ran zeytinya覺 numunelerinde kat覺l覺mc覺lar覺n tamam覺na yak覺n覺n覺n kusurlu ve kusursuz ay覺r覺mlar覺nda baar覺l覺 olmalar覺 etkinliin ne derecede baar覺l覺 olduununda bir göstergesi oldu.

Keyifle geçirilen bir günün ard覺ndan kat覺l覺mc覺lara sertifikalar覺 da覺t覺larak  zeytinya覺na yolculuklar覺n devam edeceinin de bilgisi verildi.