D襤SK VE EK襤 METAL KIRICILAR
Modern kontüni (sürekli) sistemlerde zeytin meyvelerinin temizlii yap覺ld覺ktan sonra elevatör (ta覺y覺c覺 bant) yard覺m覺yla meyveler k覺r覺c覺 sistemlere gelirler, bu sistemler iki farkl覺 ekilde üretilmilerdir. Disk eklinde ve Çekiç eklinde olanlar.

 

Disk k覺r覺c覺lar iki kar覺l覺kl覺 yuvarlak metal yüzeyin  aralar覺nda bulunan metal ç覺k覺nt覺lar覺n yard覺m覺 ile aralar覺na ald覺klar覺 zeytin meyvelerini s覺k覺t覺rarak k覺rarlar, çok fazla zeytin meyvesi sürekli k覺r覺c覺ya girdiinden yüksek devirden dolay覺 aç覺a ç覺kan enerji zeytin hamuruna s覺cakl覺k olarak geçer,sürtünme yüzeyi fazla olduundan 覺s覺nma çabuk olur, özellikle youn ortamlarda çal覺an disk k覺r覺c覺lar zamanla a覺nabilir ve a覺nd覺klar覺 yüzeylerde hamur kal覺nt覺lar覺 oluurken ayn覺 zamanda metal tad覺 olarak yaa kusur geçirebilirler. Dez avantajlar覺 覺s覺nma olarak kabul edilse bile yüksek verimlerde kullan覺l覺 olmalar覺 cazip k覺lan nedenler aras覺ndad覺r.

 

Çekiç k覺r覺c覺lar yine yüksek devirle dönerken k覺r覺c覺 içerisine giren zeytin meyvelerini k覺rmaya ve zeytin hamuru haline getirmeye yararlar. K覺r覺c覺lar覺n balar覺 çekice benzer , k覺rma ilemini bu bal覺klar salar, dik k覺r覺c覺lara göre aç覺a ç覺kan enerjinin 覺s覺ya dönümesi daha azd覺r.Çounlukla tercih edilen k覺r覺c覺 sistemlerindedir.Ancak zamanla k覺r覺c覺 bal覺klar覺 a覺nabilir her y覺l kontrol edilerek temizlenmesi ve deitirilmesi gereklidir. A覺nan k覺r覺c覺 bal覺klar覺 sorunlar覺 ; elde edeceimiz zeytinya覺na metal kusur olarak yans覺mas覺 ve sürtünme yüzeylerinin artmas覺 demektir.

Hangi tür k覺r覺c覺 kullan覺yorsak kullanal覺m (ta k覺r覺c覺lar,Disk k覺r覺c覺lar,Çekiç k覺r覺c覺lar) ile buna bal覺 eleklerin mutlaka bak覺m ve temizliklerinin yap覺lmas覺 gerekmektedir. Temizlii ve bak覺mlar覺 yap覺lmam覺 k覺r覺c覺lar yalar覺m覺zda kusur oluturacak ve kaliteyi olumsuz olarak etkileyecektir. K覺r覺c覺 ve eleklerin çaplar覺 ile devir h覺zlar覺 yine elde edeceimiz zeytinya覺n覺n aromatik bileenlerine etki edecektir.

 

                                                                                                       Serdar Öçten ÜNSAL