STOKLAMA TANKLARI VE F襤LTRASYON
 

 

Elde edilen zeytinya覺 miktar覺na, çeidine ve asitlik derecesine göre s覺n覺fland覺rarak krom nikel tanklara al覺n覺r ve posa çöktürmesi için az覺 kapal覺 bir biçimde imkan var ise üzerine azot gaz覺 bas覺larak hava ile temas etmesi önlenir. Ancak posa çöktürmesi için gereken süre 1 ay覺 geçmemelidir, zira posa içerisinde bulunan zeytin karasuyu, çekirdek ve meyve eti kal覺nt覺lar覺 fermente olaca覺 için zeytinya覺m覺z覺n tamam覺n覺 kötü kokulara sebebiyet vererek kusurlu hale getirecektir.

Stoklama tanklar覺n覺n bulunduu alan ayr覺ca iklimlendirme yap覺larak 18C -22C derece aras覺nda 覺s覺 sabitlenmelidir. Enerji sorunu ya覺yorsan覺z depolar覺n覺z覺 toprak alt覺na yapabilirsiniz. Çöktürme yap覺ld覺ktan sonra zeytinya覺 filtre edilerek (ka覺 veya toprak) (asla pamuk deil) yeni bir tanka aktar覺lmal覺 ve posa kal覺nt覺lar覺ndan uzaklat覺r覺larak korunmal覺d覺r.

 

Filtre etmek kimilerine göre partikülleri engellemek gibi görünse de, 3 gün içerisinde tüketeceiniz zeytinya覺n覺n posal覺 olmas覺nda zarar olmad覺覺 gibi uzun süre posal覺 kalmas覺 ve birde effaf ambalajla tüketime sunulmas覺 kadar yanl覺 bir durum olamaz. Market raflar覺nda direk güne 覺覺覺na maruz b覺rak覺lan partiküller bir gün sonra bile fermente olarak ya覺n kusurlu  kokmas覺na sebep olacakt覺r. Sizlerin ambalaj öncesi 0,2 dizem olarak doldurduunuz zeytinya覺 effaf ambalaj içerisinde 3 gün sonra market raf覺nda 1,5 asit olarak kar覺n覺za ç覺kacakt覺r.

 

H覺zl覺 posa çöktürülmesi ilemi için tanklar覺n konik yap覺lar覺 ve ortam 覺s覺s覺 çok önemli etkendir. Stoklama depolar覺nda iklimlendirme mutlaka olmal覺d覺r. Özellikle posalar覺n çöktürülmesi s覺ras覺nda bekleme süresi 3-4 ay覺 bulduu düünülürse klimalar覺n önemi daha iyi anla覺lacakt覺r. Eer imkan varsa krom nikel tankalar覺n etraf覺nda 覺s覺tma ve sotutma ceketleri yapt覺r覺labilir.Daha ileri aamalarda hava temas覺n覺 kesmek için azot gaz覺 bas覺larak naturel s覺zma zeytinya覺m覺z覺n bozulmas覺 önlenir.

Profosyonel olarak bak覺ld覺覺nda bu sürelerin k覺salt覺lmas覺 ve farkl覺 yöntemlerle posa çöktürülmesi ve filtrasyonlar yap覺lmaktad覺r.

Filtreleme elemanlar覺 ka覺t yada toprak olarak kar覺m覺za ç覺karlar, bütün bu teknolojik yeniliklere ramen aç覺kta pamuktan filtre edilen iletme say覺s覺 da oldukça fazlad覺r. Pamuk filtrelerden geçirilen ya filtrasyon süresi boyunca hava temas覺na maruz kalarak okisdasyona uramakta  , pamukta kalan tortular s覺cakl覺k etkisi ile posa - k覺z覺ma kusuruna yol açmaktad覺r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oysa zeytinya覺 tankalara aktar覺l覺rken kullanaca覺m覺z ka覺t filtreler ile tortusunu ald覺覺m覺z ya覺 saklamak daha kolay ve risk ta覺mayan ilemdir. Posas覺z ya覺 daha uzun süre koruyabilirsiniz.