F襤DAN VE TOPRAK SE襤M襤
    Zeytin fidan覺 dikilecek arazi , dikim yap覺lmadan önce toprak analizi ile kontrol edilmelidir. Arazinin genelini yans覺tmas覺 aç覺s覺ndan Z veya N eklinde bir s覺ra ile arazinin büyüklüüne göre deien say覺larda üç farkl覺 derinlikten (30-60-90 cm) birer kova toprak numunesi  al覺narak temiz bir ortama y覺覺l覺r. 

 

Temiz ortama y覺覺lan topraklar kar覺t覺r覺larak homojen bir yap覺ya gelmesi salanarak bu y覺覺ndan 1 kg cam kavanozlara 3 adet doldurularak a覺zlar覺 s覺k覺ca kapat覺l覺r. Daha önce haz覺rlam覺 olduumuz etiketlerden birini kavanozun içerisine koyup kapa覺n覺 kapatt覺ktan sonra dier etiketi de üzerine yap覺t覺rmal覺y覺z. Dier üçüncü etiketi ise kendimize ay覺rd覺覺m覺z numunenin üzerine yap覺t覺rarak ilemi bitirmeliyiz. Kavanozun içerisine koyaca覺m覺z etiketi bir naylon içerisine sararak koymal覺y覺z ki topra覺n neminden dolay覺 yaz覺lar silinmesin. Her ihtimale kar覺 kavanozun d覺 yüzeyine yap覺t覺raca覺m覺z dier etiket , silinmelere kar覺  koruma salayacakt覺r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketin içerisinde bulunmas覺 gereken bilgiler; Arazinin ada parsel numaras覺, 襤l,襤lçe,Köy,Mevki bilgileri, arazinin kime ait olduu, numunenin al覺nd覺覺 tarih mutlaka yaz覺lmal覺d覺r. Numune ayn覺 gün laboratuvara gönderilmeli eer sonraki güne kalacaksa s覺cak,覺覺k ve 覺s覺dan korunmal覺d覺r. Ald覺覺m覺z üç adet toprak numunesinin iki adetini farkl覺 laboratuvara göndermeliyiz.(özel ve il tar覺m)

 

Arazi seçimi s覺ras覺nda , bölgenin iklim artlar覺na, hakim rüzgar yönüne, y覺l içindeki en düük ve en yüksek s覺cakl覺k ortalamalar覺na, ortalama ya覺 miktar覺na, erken ve geç ilkbahar don oluumlar覺na, kuzey veya güney yamaçlarda olup olmad覺覺na, taban suyuna, ula覺m sorunlar覺na,enerjinin uzakl覺覺na ve y覺l içerisindeki bölgede yaayan bitki zararl覺lar覺na iyi bak覺lmal覺d覺r.

Ayr覺ca arazi içerisinde kayal覺k bölgeler olup olmad覺覺n覺 anlamak için 1,5 mt derinliinde ortalama çukurlar açmal覺y覺z, fidanlar büyürken büyük ta kütleleri ve kayalar ile kar覺lamas覺nlar.

Zeytin bitkisi taban suyunu sevmez ve kök çürüklüüne bal覺 olarak kurumalar balar. taban suyu sorunu var ise mutlaka drenaj kanallar覺 haz覺rlanmal覺d覺r.

 

 

Toprak ile ilgili ilemleri tamamlad覺ktan sonra bölgeye en uygun fidan çeidi al覺nmal覺 ve mutlaka s覺ra üzerlerine hakim rüzgar yönüne göre farkl覺 çeitler dikilerek tozlanma ve verim art覺覺 salanmal覺d覺r.

Bölgeye dikilecek fidanlar覺n ya覺 büyük olmamal覺 bir ya覺nda fidanlar tercih edilmelidir. Fidanlarda dikkat edilecek hususlar;

 

 

 

Fidan覺n yap覺s覺 (kalem gibi tek dal üzerine olmal覺)

Hastal覺klardan ari olmal覺

Fidan nakilleri s覺ras覺nda izin belgesi al覺nmal覺

Ayn覺 bölgeden al覺nmal覺

襤smine doru sertifikas覺 olmal覺

 

Fidanlar覺m覺z覺n ve topra覺m覺z覺n uygunluunu salad覺ktan sonra dikim eklimize karar vermeliyiz. Arazimizin yap覺s覺na,hasat ilemlerimizin ekline ve sofral覺k yada yal覺k çeitlere göre dikim yap覺lmal覺d覺r. Fidan büyüyüp taçlanma olutuunda birbirlerine dememeli rüzgar覺n覺 engellememelidir. Zeytin aac覺 rüzgarla tozland覺覺ndan (döllenme) rüzgar覺n yönü çok önemli olmaktad覺r.

 

Çevrenizde bulunan zeytin aaçlar覺na bakt覺覺n覺zda rüzgar alan uç dallar覺n daha çok meyve verdiini göreceksiniz, rüzgar覺 engelleyici dikimlerden uzak durunuz. Verim art覺覺n覺 salamak için bir önceki y覺la ait biriktirdiiniz çiçek tozlar覺n覺 kurutup ertesi y覺l覺n çiçeklenme döneminde kullanabilirsiniz.Çevrenizde her y覺l meyve veren aaçlar覺 takip ediniz onlardan a覺 yaparak verim art覺覺n覺 salayabilirsiniz.

 

 

Ülkemizde kendi çeitlerimiz içerisinde tam otomatik makinal覺 hasata uygun çeit olmad覺覺ndan 3x1-4x1-5x1 veya 3x1,5-4x1,5-5x1,5 eklinde (hiperentansif ) youn tar覺ma yönelik uygulamalardan kaç覺nmal覺y覺z. Ülkemiz çeitlerine uygun dikimler sofral覺k Trilye (gemlik) için 5x5 -5x6-5x7 yap覺labilir, ancak 7x7 dikimlerde aaçlar覺n daha rahat gelitii ve verim art覺覺n覺n yükseldii tespit edilmitir. Yal覺k çeitlerimizden Ayval覺k çeidi veya Nizip yal覺k dikmek istediimizde ise 8x8-9x9-10x10 eklinde dikimler yapabiliriz. Uygulamalar覺m覺z覺 bitirdikten sonra aradan y覺llar geçtiinde düzeltmenin imkans覺zl覺覺 göz önüne al覺nacak olursa batan en iyi seçime ve hasat ekline karar vermemiz doru olacakt覺r.

 

Fidan覺m覺z覺 dikerken özellikle ilk y覺llarda oluabilecek zararlar覺 önlemek amac覺yla hakim rüzgar yönüne tahta terekler dikmeli ve fidanlar覺m覺z覺 iki ayr覺 noktadan fidan覺 kesmeyecek bir ip ile 8 eklinde balamal覺y覺z.Köstebek , tavan ve fare zararl覺s覺 var ise gövde koruyucu spirallerle fidan覺n etraf覺n覺 çevirmek fayda salayacakt覺r. Fidan çukurlar覺m覺z 80x80x80 eklinde olmal覺 alttan ç覺kard覺覺m覺z toprak ile üstten ay覺rd覺覺m覺z topra覺 kar覺t覺rmadan dikim s覺ras覺nda ayr覺ca yanm覺 temiz ah覺r gübresi ile kar覺t覺rarak  üst topra覺 fidan köküne vermeli alttan ç覺kan topra覺 ise üst tarafta kalacak ekilde dökmeliyiz. Mutlaka diktiimiz her fidana can suyu vermeliyiz.

 

                                                                                                                                       Serdar Öçten ÜNSAL