KIRMA EZME
 

Zeytin meyvelerimizi toplay覺p ,yabanc覺 madde temizliini yapt覺ktan ve ard覺ndan y覺kama ilemlerimizi gerçekletirdikten sonra elevatörler yard覺m覺yla k覺r覺c覺lara aktar覺yoruz. K覺r覺c覺lar覺m覺z eski sistem ta k覺r覺c覺lar, yeni sistem diskli yada çekiçli k覺r覺c覺lar olabilir. Ancak yine kaliteli ve sal覺kl覺 bir zeytinya覺 elde etmek hedefimiz ise çekiçli k覺r覺c覺lar daha uygun görünüyor. K覺r覺c覺 sistemlerinin fabrika binas覺 yani iletme d覺覺nda olmas覺 bir avantaj salayacakt覺r. En önemlisi k覺r覺c覺larda enerji aç覺覺 olarak ortaya ç覺kan 覺s覺n覺n malaksöre transferi önlenmi ve fabrika içerisindeki 覺s覺n覺n sabit kalmas覺 salanacakt覺r.

Bir çok kiiye göre k覺rma ve ezme sistemlerinin ekli ve faydalar覺 deiebilir.Bu deiimlerin fayda yada zarar getirmesini ileride kendi bölümlerinde anlataca覺m. Bütün bu sistemlerin (ta覺ma,eleme,y覺kama,ta覺ma ve k覺r覺c覺) fabrika binas覺n覺n d覺覺nda yer almas覺 gerekmektedir. Fabrika kurarken bunlara dikkat edilmesi gerekir.

Yabanc覺 madde temizlii ve y覺kamas覺 yap覺lan zeytin meyveleri k覺r覺c覺larda içerisindeki çekirdekleri ile k覺r覺larak hamur haline getirilir. Hamur haline getirilen zeytin meyveleri bir pompa yard覺m覺yla malaksör dediimiz kar覺t覺r覺c覺 sisteme gönderilir ve burada zeytin hamurundan zeytinya覺n覺n ayr覺t覺r覺lmas覺 gerçekleir.

 

Kaliteli ve sal覺kl覺 naturel s覺zma zeytinya覺na ulaabilmek için k覺r覺c覺 ve ezme sistemlerimizin her an temiz, hamur bula覺klar覺ndan uzak, metal sistemlerin her y覺l a覺nmalara kar覺 yenilenmi olmas覺 gerekmektedir.Sistemleri çal覺t覺ran motorlar覺n bak覺m覺 ve temizlii ya kaçaklar覺 kontrol edilmelidir.

K覺rma yada ezme safhas覺nda sistemin çal覺mas覺n覺 kontrol alt覺na alarak , elde edeceimiz naturel s覺zma zeytinya覺m覺z覺n  sert yada yumuak aromalara sahip olmas覺n覺 ayarlayabiliriz.

 

                                                                                          Serdar Öçten ÜNSAL